İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI-13.01.2020 / HEMŞİRE

Sözleşmeli pozisyona yerleştirilmeye hak kazanan asıl adayların Üniversitemiz ile sözleşme imzalamak ve göreve başlamak üzere aşağıdaki talep edilen belgeler ile birlikte 03.02.2020 tarihi mesai bitimine kadar İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosuna şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Söz konusu tarihe kadar başvurmayan adaylar atanma hakkından feragat etmiş sayılacak ve yerlerine sıralama esas alınarak yedek adaylar 07.02.2020 tarihinde ilan edilecektir.

 

BELGELER:

1) Sözleşmeli Personel Atama Dilekçesi

http://inonu.edu.tr/media/iys/cmscontent/2153/2020/1/%C4%B0N%C3%9C-KYS-FRM-281_S%C3%B6zle%C5%9Fmeli_Personel_Ba%C5%9Fvuru_Dilek%C3%A7esi.docx

2) Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (Resimli ve İmzalı)

http://inonu.edu.tr/media/iys/cmsmenu/2153/2019/10/%C4%B0N%C3%9C-KYS-FRM-380-Sozlesmeli_Personel_Basvuru_Formu.xlsx

  3) 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olacaktır)

  4) Resmi Kurumlarca (Noter, muhtarlık veya kamu kurum ve kuruluşlarca) onaylanmış nüfus cüzdanı fotokopisi.

  5) Resmi Kurumlarca (Noter, muhtarlık veya kamu kurum ve kuruluşlarca) onaylanmış diploma fotokopisi ve kare kodlu e-        Devlet çıktısı.

  6) KPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)

  7) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

  8) Adli sicil belgesi

  9) SSK numarası (Daha önce sigortalı olarak çalışmış adaylardan talep edilmektedir.)

  10) Mal Bildirim Beyannamesi

https://admin.inonu.edu.tr/media/iys/cmsmenu/2153/2018/3/mal_bildirim.xls

  11) Tam teşekküllü hastanelerden (Devlet Hastaneleri veya Eğitim ve Araştırma Hastaneleri) alınacak Heyet Raporu (1)

(1)  657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu raporda “24 saat esasına dayalı yerleştirmeye hak kazandığı (hemşire, sağlık teknikeri) pozisyonun görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamaktadır” ibaresi yazılmalıdır).

(1)  5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15-2 maddesinde belirtilen “tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışacakların, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz” hükmü gereği, yerleştirilenlerin yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporunu teslim etmeleri gerekmektedir.